Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020

Bạn cũ

 Gạp "bạn  cũ",giò hổng có loại giấy nào tốt vậy:

(Copy của net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét