Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Tháng 10- mưa

Mới đầu tuần, đầu tháng, mở cửa thấy em chúm chím, mà long lanh những giọt... mưa thương quá!
 em  thiệt là gợi cảm, hi hi :)
Mưa
Thêm vài giọt thánh thót nữa hen: