Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Hà Nội

Văn Miếu
Qua cầu Thê Húc, vào đền Ngọc Sơn :)
Tháp Rùa xa xa khi Hà Nội lên đèn
Hàn huyên chiều chủ nhật :)