Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Sưa

Chẳng đi đâu xa, té ra trước cửa nhà mình, sáng nay đi làm, ngước lên, ngỡ ngàng:
ngồi làm việc nhìn ra:

nghe đâu, lần nở này là đợt 2 của em, và trưa nắng, đường vắng: :)

tạm biệt tháng 4 :) :)