Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Quà

Quà của em, chỉ hoa và hoa trong chậu, và không nhân một dịp gì! mình đọc đâu đó về ý nghĩa của những món quà, thường người tặng hay gửi gắm những mong muốn vào quà tặng, ngẫm nhiều khi cũng đúng, nhìn món quà một phàn nào đó cũng biết tính cách của người tặng:


thích nhất là tự mình được ngắm từ khi chỉ là 1 cái ngon vu vơ, rồi thì là....

:)