Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Tháng 5 ăn chơi

Mở đầu tháng 5 là những bữa tiệc bị ép buộc bởi các tình iu của tui, hi hi
phục vụ từ A->Z hix:
tên này bị lỗi tí, nhưng bù lại ngon ngon :)