Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020

Bạn cũ

 Gạp "bạn  cũ",giò hổng có loại giấy nào tốt vậy:

(Copy của net)

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Mênh mang

Cái này chôm từ nhà NNT,  ngôi nhà dễ thương quá
"Một mai mở mắt nhìn ra

Thấy sông đầy nước và hoa đầy đồng"

- Nguyễn Thiên Ngân

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

!

Những hẹn hò từ nay khép lại
Để né nàng virus Cô Vi, hihi :)Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Mới

Quét mạng nhện thôi,bỏ nhà đi lâu quá rồi, dán cái hình năm mới của anh ĐV tặng cho năm Tý chút coi hic:)