Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Tháng 5

Hoa dừa cạn


Em trở về đây để nắng hồng
Hồn xưa còn đẹp ý xưa không?
(ĐH)


Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Duyên

Nửa vòng trái đất, hạnh ngộ bất ngờ, cám ơn cuộc sống đã cho em gặp chị

:)

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Hoa

Thương quá! Đã năm lần em mỉm cười với đời ta, mà 2 lần ta vắng nhà.


Cám ơn em, cùng ta chào năm mới


:)


Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Chuẩn bị

Mấy bạn ni chuẩn bị đón măm 2019:
bạn này hồi sinh nhanh  nhất

Lần này thì được 3 cái vòi nghen:

 Hy vọng 2019  dzui dzẻ :)