Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Dấu ấn tháng 8

Haizz, hậu đậu, mình chơi móng tay màu đen cho hén hoành tráng:
Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa...................:) :)