Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Cho em 1 ngày.....

Lâu nay lơ là, chỉ ngắm em ban đêm, thì ra ban ngày em cũng lung linh lắm lắmxanh ngít: :)