Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Tháng 12

Phố "Thượng Hải" :)

.....................
Lối vào am khúc khuỷu
Dưới kia đời nhi nhô.......
.....................
Đây rừng núi thâm u
Mà lòng người lộng gió
................

Hoa quả sơn
:)
......
Sóng giơ tay, cào hoài vách đá
Đá câm lời, ai đau hơn ai

...
Và....Đi lên đi xuống đã đời...du côn :) (BG)


Hết 2015 :D