Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Pháo hoa

Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình. 
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây .........
...................(TT)
2/6: Italia

:)