Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Cuối năm

Tháng này mình ngâm cứu anh này, tác giả là 1 người mình ngưỡng mộ

cứ thong thả, qua  2018 cũng được, hi hi'