Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Back to school

Nhân dịp sắp đến ngày khai giảng, mình chộp được cái hình này đâu đó trên net:
Tội nghiệp bạn Tèo!
Hông biết xưa mình có vậy không, quên mất rồi. :)