Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Nợ nhau!


Có nợ thì phải trả. Nhưng không thể thế chấp lòng tự trọng của mình được."
Bạn này có câu này hay thiệt! hi hi


dieu at 07/07/2011 10:13 am comment
Nhiều người không có lòng tự trọng thì lấy chi thế chấp?