Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Chúm chím

Chúm chím đôi cánh hồng đào
Khi vui nở nụ, trông vào càng tươi...
Hi hi :)
Thương quá đi, :)

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Hoa đường đường

:). Hoa dại để chữa bệnh nè:

Bò khắp rào nghen :)


Thương nhứt là mấy anh trái, cứ lông lông mượt mượt, hay hay.