Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Biển

Trưa vắng

Giá như hông có cái cây kia, chỉ là biển thôi:

Biển buồn chứ mình thì hông:
:)