Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Vườn xưa

Vườn xưa


Dấu cũ...và người này, nghe đâu 40 năm vẫn một hình ảnh, 15km mỗi tuần 3 lần!!!