Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Nước mắt

Cái tật cứ hay tủi thân. Chiều ni lại chảy nước mắt.
Tự nhiên  cái câu :"đi rửa mặt đi", lại làm nước mắt mình chảy!
Thương quá.