Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Lý Sơn


Bẳ đầu rời đất liền

Chùa Hang

Yên nhưng không lặng


Trái Bàng vuông, nghe nói chỉ có ở Lý Sơn