Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Bạn cũ

              Dạo đường sách Sài Gòn, gặp nhiều "bạn cũ" quá! Mấy bạn được phục chế cẩn thận, tươm tất, có bạn còn được trân trọng đặt trong hộp gương  tò mò nhìn cái nhãn bé xíu dán phía bìa sau, giật mình, không tin vào mắt mình, cái đà này mình mà khuân mấy bạn nhà mình ra đây thì .....giàu to! hi hi :):)


Ngẫm mà thấy buồn ....cười cho cái thế sự :)