Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Nhà thờ gỗ

Đến Kon Tum vào những ngày mưa trái mùa, tranh thủ  những khoảnh khắc trời xanh xanh lưu  lại hình ảnh nhà thờ gỗ tuyệt đẹp, nhưng mình chụp không được đẹp lắm, hi hi :)