Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Cúc xuân

Vườn ai hoa cúc nở
Đường thênh thang nắng vàng
Bướm chở mùa xuân đến
Lưng trời chim hót vang