Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Lan

Một buổi sáng, bất ngờ:

Bõ công những tháng ngày chăm chỉ tưới lan:

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...... :)