Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Chênh vênh

Bất giác thấy mọi thứ mỏng tang, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là nó vỡ, và trạng thái tâm hồn mình bây giờ là vậy, trống trải một cách tuyệt đối. Vô nghĩa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!