Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Tháng tư về

Ui, màu trắng tinh khôi của em, gần 1 năm ta ngóng đợi :)
Và, món quà của đội cũ, kỉ niệm 1 năm ngày chia tay, hôm nay lại ra hoa chi chít, không dám tưới nước lên, sợ những cánh hoa li ti rơi mất:

tháng tư về, 

:)