Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

2018

...Tình xuân ai chở đầy khoang ấy
Hương sắc thanh bình ngập lối quê
Nắng nhẹ mây hờ sương hơi hơi
Sương thưa nắng mòng nhạc khoan lời
(VHC)

:)