Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Hoa

Hoa bên rào, có tên nhưng thành hoa dại
Còn cái này nhận đại thành hoa khôn!!!

:) :)
Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Bạn

 Bạn này ở trong nhà mình, lâu lâu làm mình giật mình:


Đôi lần hét lên vì bạn này:

Còn bạn này hông chung nhà nhưng thường xuyên có mặt,sau một hồi múa hát, trang phục trở nên tơi tả, hi hi: