Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Khi đàn ông buồn

Nó cảm nhận được sự cô đơn ở người kia.
Bời vì nó đã trải qua tất cả cảm giác ấy.
Phụ nữ sức chịu đựng tốt hơn đàn ông.
Im lặng.
Ghi vào đây để nhớ 1 ngày.

" Be slow in choosing a friend, slower in changing"
                                           Benjamin Franklin

Lại đứt dây thần kinh. :D