Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Hoa trạng nguyên

Vườn nhà ai nở hoa trạng nguyên
Viền lá xanh in hình bông hoa đỏ
Cọng dừa cong nghiêng mình hỏi nhỏ
Đầu đội kim khôi, sao đứng lặng góc rào?!