Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Tháng 11- Nhớ

Tháng này người ta tổ chức nhớ 1 ngày, mình nhớ 1 người:
Giáo án ngày xưa Ba dạy:)