Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Thành phẩm

C RÊPES FOURRÉ

CHOUX


CHOCOLATE CHIP CUPCAKE WITH BUTTER CREAM
VANILLA ICE CREAM:


Này nữa, gọi là Song hỏa thủy,  vừa hấp vừa chiên trên một đồng chí cá, hi hi:
Làm xong, ngắm, quên luôn thưởng thức, hi hi
Tạm biệt tháng 8, những tháng ngày vất vả và vui, :)